Oljeskift differensial på Jeep TJ
Det du trenger, er:
- 3/8" skralle, evt 1/2" skralle m/ overgang til 3/8"
- 1/2" pipe, evt også 1/2" fastøkkel/ringnøkkel
- Stort, flatt skrujern, eller meisel
- Skrape
- Oljeoppsamlingskar
- Gearolje 80W-90 (ca. 1.2 liter pr. diff.) OBS! Med Trac-Lok må oljen være en såkalt LS-olje, dvs. den må ha tilsettningsstoffer for differensialbremsen.
- Pakningsstoff
- Lynol
- Aviser
- Tørkepapir, eller rene filler

Før du begynner, parkér Jeep'en slik at den står rett. Sikre Jeep'en slik at den ikke begynner å trille mens du jobber under den (håndbrekk på, sett den i gir, klosser foran hjulene).

Løsne boltene som holder dekselet.
Tips: Når du tar ut boltene, la en bolt være igjen i overkant av dekselet. Dette forhindrer at dekselet vil ramle ned når du løsner det fra selve diffhuset.
Med en stor flat skrutrekker, eller en meisel, løsne dekselet fra diffhuset.
OBS! Når dekselet løsner, vil oljen renne ut.
Merk at dekselet nå henger etter en bolt i overkant.
Ta av dekselet når oljen har rent ut. Dekk gjerne til selve diffen med en ren fille, eller tørkepapir, slik at støv og smuss ikke kommer inn i selve diffen.
Rengjør flensen på dekselet og diffhuset. Tørk gjerne av med lynol for å få flatene helt rene.
Påfør pakningsstoff på flensen på dekselet. Påse at tetningsstoffet er jevnt fordelt rundt hele flensen, også rundt bolthullene.
Skru på dekselet. Når dette er skrudd fast (41 Nm tiltrekkningskraft på boltene), fyll på olje. Oljemengden som skal på er ca 1.2 liter
Sett i oljepluggen (34 Nm) og: Voilá! Oppgave utført!

Hjelp! Diffen lekker olje etter oljeskift! Hva hart jeg gjort galt?
Det første du bør gjøre, er å tørke rent og så sjekke hvor oljen lekker ut. (Er du heldig, er det bare olje du har sølt under selve arbeidet.)
  1. Lekker det fra pluggen, ta ut denne og inspisér. Er den i orden, sett inn pluggen på nytt og sørg for å stramme til.
    Et tips kan være å bruke gjengeteip.
  2. Hvis det lekker det fra selve flensen:
  • Husket du å smøre på pakningsstoff på flensplanet? Hvis ikke, må du nok gjøre jobben på nytt... Husk å påføre tetningsstoff rundt bolthullene også.
  • Er flensboltene strammet tilstrekkelig til? Sjekk boltene, og stram til dersom de er løse.
  • Har du strammet flensboltene for hardt til? Du kan prøve å løsne litt på boltene. 34 Nm moment på boltene er ikke så hardt som du tror...
    Dersom boltene strammes for hardt til, vil flensen deformeres, og lekkasje kan oppstå.
Sist endret: 09.10.2005