Smørepunkter styring på Jeep TJ
I forbindelsen med styringen på Jeep'en, er det 7 smørepunkter som skal smøres opp med jevne mellomrom. disse smørepunktene er en del av service-vedlikeholdet. Hvis du ønsker å utføre servicen selv, eller av andre årsaker trenger å smøre ekstra ofte (f.eks. ved hyppig vading), har jeg her lagd et bilde som illustrerer smørepunktene. I tillegg har jeg markert smørepunktene på JKS Quicker disconnects leddene (2 smørepunkt pr. side).


Sist endret: 09.10.2005